Buradasınız

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GELİR UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATAMASI YAPILACAK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GELİR UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATAMASI YAPILACAK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GELİR UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATAMASI YAPILACAK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU

   18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan ve asil listede isimleri yer alan adayların anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenen belgeler ile birlikte “Gümüşçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Altıeylül / BALIKESİR” adresinde bulunan Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne en geç 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İletişim Tel: 0 266 244 65 95-97-98 / 3210

İSTENİLECEK BELGELER:

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (2 adet)

            - Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

            - Fotokopiler, aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler

            - Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ile 2 adet fotokopisi

            - Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile 2 adet fotokopisi (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

            - Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ile 2 adet fotokopisi

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf

            (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik şubesinden  alınan belgenin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınacak karekodlu belge aslı

            (Askerliğini yapmış, tecilli veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir.)

5- Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı veya e-devlet sistemi üzerinden alınacak karekodlu belge aslı

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu aşağıdaki hususlara dikkat edilerek doldurulacaktır: (Form örneği için tıklayınız.)

   Formun biçimine ve aşağıdaki açıklamalara uygun şekilde bilgisayar  ile iki nüsha olarak, silinti ve kazıntı yapılmadan eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

         a. Adrese dayalı nüfus kayıt bilgi sistemine göre, “ikametgah adresi” ile “halen oturma adresi”nin aynı olması gerekmektedir.

        b. Bütün adresler (anne, baba ve kardeş adresleri de dahil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak, kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz doldurulacak; geçici oturma adresleri yazılmayacaktır. Vefat eden yakınlar için adres kısmına “VEFAT” yazılacaktır.

         c. Nüfus cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır. 

         d. İki adet fotoğraf her bir forma çerçeve ile belirlenen bölüme uygun boyutta kesilerek zımbalanmadan yapıştırılacaktır.

         e. Kişi hakkında verilmiş mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası varsa ilgili yer işaretlenecektir.

         f.  Formlar fotoğraf yapıştırıldıktan sonra fotokopi ile çoğaltılmayacaktır.

         g. En son çalışılan yer kısmında daha önce hiçbir yerde çalışmayanlar bu bölümü boş bırakacaklardır.

         h. Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da belirteceklerdir.

        i.  Kardeş sayısı ikiden fazla ise; ilk iki kardeşin bilgileri forma doldurulacak, üçüncü kardeşten itibaren boş bir sayfaya diğer kardeşlerin adı-soyadı, adresi, irtibat bilgileri ile T.C. kimlik numaraları yazılıp, altı imzalanacaktır.

         j.  Şahsın imzası  bölümüne formun doldurulduğu tarih yazılıp imzalanacaktır.

         k. Kardeş sayısı ikiden fazla olanlar hariç, formun bütünü tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

7- Mal Bildirimi Formu (Form örneği için tıklayınız.)

8- Resmi Tabip Raporu (Raporda; “Memur olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yoktur.” ibaresi bulunacaktır. Aile hekimlerinden alınabilir. Sağlık kurulu raporu olma zorunluluğu yoktur.)

9- KPSS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

10- Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştıkları kurumdan alacakları: çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir tasdikli belge

 

            BELGE ASLI İLE BİRLİKTE FOTOKOPİSİNİ DE GETİREN ADAYLARIN BELGELERİ BAŞKANLIĞIMIZCA ONAYLANACAKTIR.

 

NOT:

·         İstenilen belgeleri süresinde teslim etmeyenlerin, eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

·         Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

·         İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

·         Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.